Direct contact? Bel 06 - 38 31 06 52

Werkzaamheden

Verhuur
Grondverzetmachines met bediening
Grondwerkers

Grondwerk
Graven van sloten
Uitgraven tuinen
Uitgraven van funderingen
Uitgraven van bouwputten-cunetten
Zetten van beschoeiingen
Profileren van diverse verhardingen
Voorbereiding straatwerk

Rioolwerk
Leggen van hoofdriool
Maken van huisaansluitingen
Renovatie van rioleringen

Sloopwerk
Slopen van huizen
Uitbreken van asfalt
Slopen van stallen
Slopen van schuren
Uitbreken van funderingen

Straatwerk
Tuinen
Wegen
Kelders
Terrassen
Noodbestrating

(Onder)aanneming
Al deze genoemde werkzaamheden kunnen op inhuur/regiebasis uitgevoerd worden of in (onder)aanneming. Om het karakter van (onder)aanneming te behouden voeren wij werkzaamheden voor aannemers enkel uit in samenwerking met een hoofdaannemer. 

Door onze moderne machines en vakkennis kunnen wij het werk tegen een gunstige prijs/kwaliteitsverhouding voor u uitvoeren volgens de kwaliteitseisen die door u aan de opdracht worden gesteld.

Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.

Wij staan voor kwaliteit, korte lijnen en een goede samenwerking!

M. van Vliet Infraservice
Courtinehof 2, 2967 XJ Langerak

Tel. 06 - 38 31 06 52
info@mvvinfraservice.nl

Copyright © 2015 - M. van Vliet Infraservice | Vormgeving: RIA grafisch ontwerp | Realisatie: Klok Software